Wat doet een incassobureau?

U hebt vast al wel gehoord van het laten innen van openstaande facturen door een incassobureau, of u hebt zelf misschien al van hun diensten gebruik moeten maken. Een klant die weigert zijn openstaande rekening te betalen, het is schering en inslag helaas en iedere ondernemer wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. De schuld ongemoeid laten om de relatie met uw klant niet op het spel te zetten, is nooit een goed idee. Het brengt uw bedrijf in gevaar en u hebt recht op de betaling van de producten of diensten die u leverde. Hét Incassobureau in Moerdijk gaat voor u achter de achterstallige gelden aan en geeft u waar u recht op hebt.

Wat is een incassobureau?

Een incassobureau neemt van u de dossiers van uw debiteuren over om alsnog aan uw geld te geraken. Door middel van schriftelijke aanmaningen en telefoonoproepen zal geprobeerd worden de schuldenaar alsnog te doen overgaan tot betaling van de factuur.

De praktijk leert dat een groot deel van de wanbetalers niet op uw vraag tot betaling ingaan, maar een stuk meegaander zijn als de vraag van een incassobureau komt. Is uw debiteur om één of andere reden niet in de mogelijkheid uw factuur te betalen, kan het incassobureau, met uw goedkeuring, een betalingsregeling treffen waarbij er op termijn toch een volledige betaling van de gelden is.

Blijft de schuldenaar volharden, dan zal Incassobureau het dossier uit handen geven aan een deurwaarder die, indien nodig, kan overgaan tot beslaglegging.

Welke kosten zijn eraan verbonden?

Het spreekt voor zich dat een incassobureau niet gratis werkt, maar daar hoeft u zich als ondernemer geen zorgen in te maken. De kosten die verbonden zijn aan de procedure worden integraal verhaald op de schuldenaar en komen nooit bij u terecht. Zelfs in het geval dat er geen inning van de openstaande factuur kan gebeuren, zal dit u niet aangerekend worden. In dit laatste geval kunt u rekenen op de zogenaamde no cure no pay regeling.

Laat wanbetalers nooit de toekomst van uw bedrijf op het spel zetten en zet zelf tijdig de nodige stappen naar Incassobureau Moerdijk. De successen uit het verleden tonen aan dat de slaagkansen tot inning van de openstaande bedragen hoog ligt.