Boekhoudkundige tips: 5 punten om jouw bedrijf georganiseerd te houden

Een goede boekhouding houdt veel meer in dan transparantie in het beheer van de middelen. Het zegt ook veel over de financiële gezondheid van het bedrijf. Het niet bijhouden van een goede boekhoudkundige organisatie is hetzelfde als verdwalen in de managementprocessen en het bedrijf naar de afgrond sturen.

Hoewel het een bureaucratische bezigheid is en niet alle eigenaars en managers van kleine ondernemingen ze graag uitvoeren, is het van groot belang aandacht te besteden aan de boekhouding van alle sectoren. Hieronder vind je vijf boekhoudkundige tips. Bekijk ze!

1. Een boekhoudkantoor inhuren

Het heeft geen zin om te proberen van deze premisse af te komen als je de boekhouding niet begrijpt. Een beetje begrip is niet genoeg. Een ter zake opgeleide professional zal niet alleen de routinetaken van de boekhouding uitvoeren, maar zal je ook kunnen wijzen op mogelijke fouten in het boekhoudkundig beheer. Bij Elce Administraties vind je de beste professionals om de boekhouding van jouw bedrijf op de best mogelijke manier te verzorgen.

2. Zeg nee tegen uitstelgedrag

Telkens wanneer een factuur wordt betaald of een rekening wordt ontvangen, moet deze onmiddellijk naar de boekhouding worden doorgestuurd om de berekening uit te voeren. Ontbrekende documenten kunnen tot grote problemen leiden wanneer het tijd is om de boeken af te sluiten. Laat niets liggen voor later.

3. Samenwerken met de accountant

Geef alle nodige informatie en documentatie door voor het einde van de maand, zodat alles op schema ligt. Een te late boeking kan de betaling van belastingen in het gedrang brengen en bijgevolg boetes en andere sancties voor de onderneming meebrengen.

4. Gebruik geen bronnen zonder de juiste vermeldingen

Indien je financiële middelen uit de kas van het bedrijf moet gebruiken, moet je de boekhoudkundige dienst van de opname op de hoogte brengen. Zo vermijd je misverstanden bij de analyse van het boekhoudkundig beheer. Beschouw deze opname als een lening en doe het alleen als laatste redmiddel.

5. Gebruik geautomatiseerde diensten

Dit geldt voor de betaling van salarissen aan werknemers, het genereren van slips en de ontvangst van facturen. Deze automatisering vergemakkelijkt de communicatie tussen de onderneming en de boekhouding, en versnelt bovendien het gehele proces van boekhoudkundig beheer. Een georganiseerde boekhouding betekent een globaal inzicht in de financiële gezondheid van jouw onderneming. Onthoud dit en reken altijd op gespecialiseerde vakmensen!